อุตสากรรม 1.0 First industrial revolution

อุตสากรรม 1.0 First industrial revolution

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า Industry 4.0 หรือ อุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial revolution) ในยุคต่าง ๆ

Admin ขออธิบายเป็นลำดับให้เข้าใจง่ายเสียก่อนว่า การปฏิวัติอุตสาหกรรมถูกแบ่งเป็น 4 ยุค คือ Industry 1.0 / Industry 2.0 / Industry 3.0 และ Industry 4.0 สำหรับในวันนี้ขออธิบายในส่วนของ การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 ซึ่งจะเรียกกว่า First industrial revolution หรือ Industry 1.0 ก่อน ดังนี้

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษช่วงปี ค.ศ.1760 เป็นการเปลี่ยนจากการใช้แรงงานคนและสัตว์มาเป็นเครื่องจักรแทน ในช่วงต้นเป็นการใช้พลังงานน้ำเป็นต้นกำลังแทนแรงงานมนุษย์ ตัวอย่างหนึ่งคือ เครื่องกี่กระตุก (Flying shuttle) โดยจอห์น เคย์ (John Kay) ซึ่งก้าวกระโดดที่สำคัญคือการทอผ้าได้เร็วขึ้น ทำให้สามารถผลิตผ้าได้มากขึ้น ส่งผลให้เสื้อผ้ามีราคาที่ถูกลงและผู้คนเข้าถึงสินค้าที่ดีในราคาถูกได้ง่ายขึ้น อีกตัวอย่างที่สำคัญในช่วงเดียวกัน คือ การประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ำ โดยเจมส์ วัตต์ (James Watt) ทดแทนการใช้พลังงานน้ำ ด้วยพลังงานจากไอน้ำ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่ออุตสาหกรรมการทอผ้า เหมืองแร่ และส่งผลต่อมาแบบก้าวกระโดด คือ การใช้หัวรถจักรไอน้ำในการขนส่งทั้งทางบก และการใช้เรือกลไฟในการเดินทางทางน้ำ ซึ่งจะเห็นได้ว่า การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่หนึ่งนี้ ส่งผลกระทบต่ออาชีพแรงงานที่ต้องปรับตัวตามเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก ทุกท่านได้เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าจุดเริ่มต้นของ Industrial revolution นั้นเริ่มต้นมาจากอะไรขอขอบคุณทุกท่านที่อ่านจนจบ โปรดติดตามกันในตอนต่อไปค่ะ

ที่มา:

  1. https://www.britannica.com/biography/John-Kay
  2. https://www.britannica.com/biography/James-Watt
  3. https://www.ledcontrols.co.uk/…/industry-1-0-to-4-0…/
  4. https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_Revolution
  5. https://www.britannica.com/event/Industrial-Revolution