จัดการประชุมคณะกรรมการนโยบาย EEC Automation Park

จัดการประชุมคณะกรรมการนโยบาย EEC Automation Park

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 มีการจัดการประชุมคณะกรรมการนโยบาย EEC Automation Park โดยมี รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา เป็นประธานฯ ซึ่งมีผู้บริหารจากสถาบันเครือข่ายการพัฒนาบุคลากร เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก ประกอบด้วย

♦️ดร.อภิชาต ทองอยู่ ประธาน EEC-HDC
♦️หน่วยงานมหาวิทยาลัย ได้แก่ KUsrc RMUTTO BUU
♦️สถาบันอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคนิค ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคระยอง วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี,เทค) วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง และวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
♦️หน่วยงานและองค์กรภาครัฐ ได้แก่ สถาบันไทยเยอรมัน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สภาอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา MARA และ AHRDA
♦️หน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ ดร.ประพิณ อภินรเศรษฐ์ นายกสมาคม TARA ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานบริษัท SNC และ คุณวิเชียร งามสุขเกษมศรี บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่นการจัดประชุมครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำการเป็นจิ๊กซอว์เชื่อมต่อและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่อุตสาหกรรม 4.0