Blogs & News

อุตสากรรม 1.0 First industrial revolution

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า Industry 4.0 หรือ อุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial revolution) ในยุคต่าง ๆ Admin ขออธิบายเป็นลำดับให้เข้าใจง่ายเสียก่อนว่า การปฏิวัติอุตสาหกรรม...

จัดการประชุมคณะกรรมการนโยบาย EEC Automation Park

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 มีการจัดการประชุมคณะกรรมการนโยบาย EEC Automation Park โดยมี รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา เป็นประธานฯ ซึ่งมีผู้บริหารจากสถาบันเครือข่ายการพัฒนาบุคลากร เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก ปร...

EEC Automation Park’s Collaboration Announcement Event 2020

งานแถลงข่าวความร่วมมือเครือข่าย EEC Automation Park วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น. - 13.15 น. ณ EEC Automation Park มหาวิทยาลัยบูรพา...