ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าอบรม พัฒนาศักยภาพแรงงานสำหรับการเพิ่มทักษะความสามารถทางด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าอบรม พัฒนาศักยภาพแรงงานสำหรับการเพิ่มทักษะความสามารถทางด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

รุ่นที่ 1 วันที่ 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 และ 26 กุมภาพันธ์ 2564

ณ ห้องอบรมชั้น 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

ชื่อ – นามสกุลหน่วยงาน
ไกรรัฐ ดอกบัวSNC Sound Proof
อภิสิทธิ์ แสนรักสงบบริษัทศิริพงษ์โลจิสติกส์
พูนลาภ ศิริมาลาPlastic systems engineering partnership limited
จรูญ อัศวาภิรมย์SHT engineering and construction
เกษม สุธรรมมาBangpoo Engineering Co.,Ltd.
สุทธิพงษ์ ใกล้ชิดSiam City Cement Public Company
Udomsak NomnooUdomsak Nomnoo
สำเริง​ ศึกขะชาติบริษัท​แสง​ไทย​เม​ตัล​ดรัม​ จำกัด
คเชนทร์ ทิพย์สุคนธรบริษัท นอร์ธเทอร์ตี้ทู จำกัด
เจริญชัย เหลืองอ่อนบริษัทไมโครเทค อินสตรูเมนท์ จำกัด

รุ่นที่ 2 วันที่ 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 และ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ณ ห้องอบรมชั้น 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

ชื่อ -นามสกุลหน่วยงาน
นายภูวเดช ใจบุญAirradiators (Thailand)
อุดมศักดิ์ แก้วธิวงค์Airradiators (Thailand)
ธัชธรรม์ โชตินันต์สกุลบริษัท สยามโปรเพลท จำกัด
นาย รัชชานนท์ เผือกพิพัฒน์MEANS TECHNOLOGY
สุนทร กอเดชTCH. Sumenoe
นาย ทรงพล ยินดีสุขกฟภ
นางสาวรัตนา สืบสอนบริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีย์ ไทยแลนด์ จำกัด
อิทธิพล เจริญบุญญาฤทธิ์KSB Pumps
วิวัฒน์ ไชยะสุโขบริษัท พร้อมแพค จำกัด
ฉัตรชัย ขำต้นวงษ์BBN service

รุ่นที่ 3 วันที่ 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 และ 26 มีนาคม 2564

ณ ห้องอบรมชั้น 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

ชื่อ – นามสกุลหน่วยงาน
สนธยา เจียมทองบ.ไทยเรียลเทคจำกัด
ปริญญา พันโนเรชบ.ไทยเรียลเทคจำกัด
จิรพัฒน์ ณสีหโตบ.ไทยเรียลเทคจำกัด
ธนัตถ์ รื่นรวยบ.ไทยเรียลเทคจำกัด
พร​เทพ​ บุญ​รักษา​สถาบัน​เทคโนโลยี​ป้องกัน​ประเทศ​
เชิญขวัญ โอเนลเลสSCB

รุ่นที่ 4 วันที่ 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 และ 28 มีนาคม 2564

ณ ห้องอบรมชั้น 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

ชื่อ – นามสกุลหน่วยงาน
นายยศธร ช่างการYokohama tire manufacturing Thailand
นายอนุสรณ์ เขื่อนสองบริษัทไทยซัมมิทแหลมฉบังโอโตพาร์ทจำกัด
วรพจน์ อักโขวงศ์Infarmkwan Organic Living
นายสุชาติ สุริโยToyotomi auto parts.
สมชาย นามวิชาบริษัทแคลคอมพ์อิเล็กทรอนิคส์จำกัด
กฤตพร บูรณวัฒน์KSN2018
ภณา เอกธรรมนิตย์N.Y.C. Industry
สุชิต เชี่ยวรอบYokohama tire
Mr.Tanate SoodjaiCelestica (Thailand) company
วสันต์ เสนานุวัตรบ.ไทย ชินเฮ เซโกะ จก.

รุ่นที่ 6 วันที่ 3, 4, 17, 18, 24, 25 เมษายน, 1 และ 2 พฤษภาคม 2564

ณ ห้องอบรมชั้น 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

ชื่อ – นามสกุลหน่วยงาน
เตชินท์ สุศิริNidec
สกลิหิระ ประยูรพงษ์siamproplate
เอกชัย. พานเอกกุลบจ. เมกก้าพาวเวอร์
นายบรรเจิด จิระวรสุขบริษัท เมกก้า พาวเวอร์ จำกัด
กฤษฎา บุญแก้วspcrt
เรืองฤทธิ์ เดือนทองสุขนำยงอุตสาหกรรม
ฮานีฟ ปารามัลMitsubishi
Ratthaban YimyueanKawasaki motor enterprise co ltd
กิตติศักดิ์ แดงชาติบริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

รุ่นที่ 7 วันที่ 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 และ 28 พฤษภาคม 2564

ณ ห้องอบรมชั้น 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

ชื่อ – นามสกุลหน่วยงาน
วีระชัย แสงขำWJ Technology Co., Ltd.
นรินทร์ เกษกมลWJ Technology Co., Ltd.
นายวีระศักดิ์ ตาดีindustrial automation & innovation
สุรชัย ทั่งทองindustrial automation & innovation
ต่อโชค วิเชียร36 Connext Co.,Ltd
นพวิชญ์ คงคาทะนะThaiseisen Co,Ltd.
นพดล ศรีพุทธาThai-Nichi Institute of Technology
อัมรินทร์ วงศ์เศรษฐีมหาวิทยาลัยสยาม
Bancha​ Burapattanasiriมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
พิศิษฏ์์ โภคารัตน์กุลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

รุ่นที่ 8 วันที่ 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 และ 30 พฤษภาคม 2564

ณ ห้องอบรมชั้น 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

ชื่อ – นามสกุลหน่วยงาน
วรายุทธ์ แวงงามAGC Automotive
พีระวุฒิ ศรีทองบริษัท ไทยซัมมิท เอนจิเนียริง จำกัด
ณรงค์ศักดิ์ นิลเขียวVitesco Technologies
สำเริง​ ศึกขะชาติบริษัทแสง​ไทย​เมตัลดรัม​ จำกัด
ศตวรรษ. ชื่นปิยะวาจาGuehring
การุญ นิจนานานันท์N4 Proprint Co.,Ltd.
ชุติกาญจน์ โมราขาวchavanan corporation limited
อดิชัย ดวงแก้วNawaloha Industry
สุทธิชัย วงศ์มีชัยบ.นวโลหะอุตสาหกรรม จำกัด
ชุติกาญจน์ โมราขาวchavanan corporation limited
Karn RuksanawetCalcomp Electronics