หลักสูตรการติดตั้งและการประกอบลูกปืนอุตสาหกรรม
(Industrial Bearing mounting and dismounting)

หลักสูตรการติดตั้งและการประกอบลูกปืนอุตสาหกรรม
(Industrial Bearing mounting and dismounting)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ บริษัทแชฟฟ์เลอร์ ประเทศไทย

เนื้อหาในการอบรม

  • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการติดตั้งตลับลูกปืน
  • ค่าพิกัดงานสวม
  • เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ช่วยในงานติดตั้งและซ่อมบำรุง
  • การติดตั้งและถอดตลับลูกปืนด้วยวิธีทางกลทางความร้อน และด้วยแรงดันน้ำมัน
  • การติดตั้งและถอดตลับลูกปืนด้วยวิธีต่างๆ ภาคปฏิบัติ
วันที่วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563
เวลา8.30 – 17.00 น.
สถานที่ห้องอบรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยากรPuchong Putthawong / Schaeffler Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนผู้เข้าอบรม20 คน
ค่าลงทะเบียน2,000 บาท พิเศษลงทะเบียนก่อนวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ลดเหลือเพียง 900 บาท

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรมจาก Schaeffler Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. ที่มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563